social media marketing

Social media marketing

Użytkownicy sieci Internet w Polsce – niezależnie od tego czy wykorzystują do tego telefony, tablety czy tradycyjne komputery, stanowią na ten moment blisko 65% populacji mieszkającej w Polsce. Liczba ta cały czas wzrasta, dzięki czemu możemy docierać z naszym przekazem do coraz większej części społeczeństwa.

W dobie wszechobecnego Internetu i portali społecznościowych, mających coraz większy udział w życiu praktycznie każdego człowieka, dotarcie do interesującej nas grupy docelowej jest jednak coraz bardziej trudne. W znakomitej większości oferowanych na światowym rynku smartfonów są dostępne aplikacje typu Facebook, Twitter czy Pinterest. Coraz większa integracja tych usług z systemami operacyjnymi urządzeń mobilnych w istotny sposób zmieniła tradycyjną rolę telefonu, jako urządzenia do wykonania rozmów i pisania smsów w rolę urządzenia za pomocą którego można zrobić praktycznie wszystko – od przelewu w banku, poprzez wykonanie zdjęcia i wysłanie go znajomym czy też prowadzenie życia w sieci.

Rynek mediów społecznościowych jest stosunkowo świeży, jednak w odróżnieniu od pozostałych sposobów na budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym firmy jest bardzo wymagającym rynkiem. Nawiązanie kontaktu i dwukierunkowa wymiana informacji z obecnymi lub też przyszłymi Klientami, obecnie odgrywa kluczową rolę w budowaniu każdej, nawet najmniejszej marki. Jeśli w odpowiedni sposób zbudujemy i poprowadzimy nasze miejsce w Social Media, możemy liczyć na to, że grono osób zainteresowanych naszą działalnością będzie wzrastało.

Naszą rolą w tym procesie jest prowadzenie działań mających na celu zwiększenie popularności marki, a w końcowym, namacalnym, rezultacie – wzrost sprzedaży produktów czy usług.

Social media marketing to doskonały sposób na wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa i na pozyskanie nowych Klientów.
Zapraszamy do współpracy!