CBR | Identyfikacja I Branding

CBR

Logo
i księga znaku

Pod potrzeby kompleksowego budowania wizerunku Centrum Badawczo Rozwojowego przygotowane zostało nowoczesne logo oraz księga znaku. Na profesjonalne logo składa się sygnet oraz część liternicza tworząca skrót nazwy naszego Partnera CBR. Sygnet w swojej formie nawiązuje do pierwszej litery nazwy tj. litery „C”, w którym to zamieszczona została lupa nawiązująca bezpośrednio do charakteru działalności tj. przeprowadzanych badań.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.