Hotel Hołubowski | Identyfikacja I Branding

Hotel Hołubowski

Logo / Naming

Pierwszym krokiem było stworzenie nazwy nowego hotelu na mapie północnej wielkopolski, która w kolejnym kroku została przedstawiona pod postacią przyciągającego i zapamiętywalnego logo. Inspiracją do nazwy było nazwisko inwestora, które idealnie zgrywało się ze słowem hotel i pozwoliło na stworzenie unikalnego logotypu zawierającego dwie dynamiczne litery H oraz pełne nazwisko. Przygotowana kreacja to także efekt podstawowych założeń wg których logotyp miał być przedstawieniem wysokiej jakości usług, wyjątkowości miejsca i luksusu.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.