Nowoczesne logo – księga znaku

Jednym z pierwszych elementów jakie zrealizowaliśmy dla Firmy Laser Metal było przygotowanie logotypu. Nowoczesne i dynamiczne logo stworzone dla naszego Partnera podkreśla wysoką jakość świadczonych usług oraz profesjonalny charakter firmy. Równocześnie powstała także księga znaku porządkująca profesjonalna komunikację zewnętrzną firmy, znajdują się w niej także zasady stosowania logo.