Lumina Group | Identyfikacja I Branding

Lumina Group

Nowoczesne logo

Głównym założeniem przy tworzeniu logo było stworzenie prostego i zapadającego w pamięć logo, które pośrednio będzie oddawać specyfikę działalności firmy poprzez eksperckie podejście do realizowanych zleceń z zakresu nowoczesnego oświetlenia. Prosta forma logo podkreśla skuteczność i wysoką jakość stosowanych rozwiązań przy równoczesnym zastosowaniu gradacji grubości liter, która nawiązuje do rozprzestrzeniania się światła podkreślając specyfikę branży, w której działa Lumina Group.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.