Logo i księga znaku – projekt

Współpracę z Pera Jet rozpoczeliśmy od stworzenia logo. Główne wytyczne przy tworzeniu lotypu to minimalizm i prosta forma kreacji kojarząca się z nowymi możliwościami i realizacją celów. Zgodnie z wizją i pierwotnymi założeniami  przygotowaliśmy proste i rozpoznawalne logo dla firmy z branży finansowej. Stworzona kreacja spełnia wszystkie założnenia związane z realizacją projektu.

Równocześnie dla naszego Partnera stworzyliśmy księgę logo, która pozwala na stworzenie  spójnej i profesjonalnej komunikacji. Znajdują się w niej wszystkie najważniejsze zasady stosowania logo oraz informacje niezbędne do wdrażaniem przygotowanego przez nas logotypu na różnorodnych nośnikach komunikacji.