Ratuszowa Cafe | Identyfikacja I Branding

Ratuszowa Cafe

Nowoczesne logo

Nowoczesne logo dla kawiarni Ratuszowa Cafe przygotowaliśmy na zlecenie naszego Partnera. Głównymi założeniami projektu było przygotowanie czytelnego, wyrazistego i zapamiętywalnego logo. Stworzony profesjonalny logotyp spełnia wszystkie pierwotne wizje co do koncepcji projektu.

Realizacje

Podobne realizacje.