WGU – Wielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa | Identyfikacja I Branding

WGU – Wielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa

Nowoczesne logo

Pierwszy element zrealizowany dla WGU to profesjonalne logo. Główne założenia to podkreślenie bezpieczeństwa i wielkopolski charakter firmy. Na bazie minimalistycznej tarczy zapewniającej ochronę został przedstawiony profil orła, który nawiązuje do herbu wielkopolski. W minimalistyczny a zarazem nowoczesny sposób został połączony wielkopolski charakter firmy WGU ze świadczonymi przez firmę usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Równocześnie dla usystematyzowania i uspójnienia komunikacji zewnętrznej firmy WGU, została przygotowana księga znaku.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.