Wilomark | Identyfikacja I Branding

Wilomark

Redesign logo

Punktem wyjścia przy kompleksowej budowie wizerunku był redesign logo firmowego. Stworzona kreacja bezpośrednio nawiązuje do pierwotnej wersji logo jest jednak bardziej dynamiczna poprzez zmianę czcionki i dodanie do logotypu napisu sklep, który podkreśla możliwość dokonania zakupów produktów BHP.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.