Studio graficzne Bydgoszcz

Reklama prasowa

Dla Parku Drobiarskiego zaprojektowaliśmy reklamę prasową. Przygotowany projekt graficzny jest spójny ze zbudowaną przez nas stroną internetową tworząc jeden spójny przekaz mający za zadanie skuteczną promocję firmy.