Wizualizacja

Studiuj w PWSZ w Pile

Na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile wykonaliśmy w pełni mobilną stronę internetową. Jest ona skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich zastanawiających się nad wyborem uczelni wyższej, na której będą kontynuować swoją edukację.

PWSZ w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od ponad 15 lat kształci specjalistów na praktycznych kierunkach technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych. Kadra Uczelni kładzie bardzo duży nacisk, by studenci przez cały czas trwania studiów, poza wiedzą teoretyczną, nabywali jak najwięcej umiejętności praktycznych w czasie trzymiesięcznych praktyk zawodowych.

Na PWSZ w Pile prowadzony jest innowacyjny projekt edukacyjny pod postacią studiów dualnych. Ich przewaga nad tradycyjnym modelem nauki spowodowana jest kierowaniem studenta do partnerskiej firmy. W czasie zajęć praktycznych traktowany jest on tak samo jak pracownicy przedsiębiorstwa, odbywa więcej godzin praktyk, niż studenci standardowego trybu edukacji. Kolejną zaletą projektu jest stypendium fundowane przez pracodawcę oraz możliwość realizacji specjalistycznych projektów branżowych. Pilska PWSZ, współpracując z osiemnastoma firmami, m.in.: Philips Lighting Poland, Quad Graphics Europe, SeaKing Poland czy SAPA Aluminium, jest jedną z nielicznych w Polsce, prowadzących studia dualne na tak szeroką skalę.

Oferta edukacyjna PWSZ w Pile obejmuje studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na 12 kierunkach, jak również studia II stopnia (magisterskie) na kierunku praca socjalna.

Zastosowane technologie

HTML5
CSS3
jQuery
RWD
Adobe Photoshop