Kels

Kels

Strona z katalogiem
Produktów

Zlecając realizację projektu, Klient zaznaczył, że korzysta z systemu ERP firmy Comarch – w tym przypadku z systemu Optima. Po gruntownej analizie dostępnych technologii udało nam się znaleźć optymalne rozwiązanie. Integracja z pozornie zamkniętym systemem wymagała bezpośredniego połączenia z bazą danych systemu ERP, dzięki czemu mogliśmy zrealizować postawione przed nami cele. Na etapie projektowania dedykowanych rozwiązań wdrożyliśmy kilka dodatkowych funkcjonalności, poprzez które strona charakteryzuje się bardzo krótkim czasem ładowania, co sprzyja osiąganiu coraz wyższych pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania Google.

Realizacje

Inne realizacje dla tego klienta.

Realizacje

Podobne realizacje.